Coördinator Educatieprojecten

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Coördinator Educatieprojecten
Taakomschrijving   Aanschrijven, roosteren, bevestigen naar scholen • Aanschrijven, roosteren, bevestigen naar vrijwilligers • Voorbereidende en afsluitende bijeenkomsten per project voor vrijwilliger • Voorbereiding en overleg ICC-bijeenkomsten • Overleg met Intern Begeleidster school inzake actualisering handleidingen • Controle, handleidingen en materialen • Lesmateriaal per groep wegbrengen voorafgaand aan bezoek museum • Begeleiding en eindverantwoording tijdens schoolbezoeken in het museum:
Doelgroep (indien specifiek)   Volwassenen
Activiteit   Coördineren en Organiseren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   01-02-2023 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   31-12-2090 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Er is een ruime periode om ingewerkt te worden. Onze huidige coördinator stopt haar werkzaamheden najaar 2023 of eerder in overleg
Scholing   Enthousiasme en organisatietalent is belangrijk.
Onkostenvergoeding   onbezoldigd
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Museum Bussemakerhuis
Werkadres: Organisatie   Museum Bussemakerhuis
Werkadres: Straat+Huisnr   Ennekerdijk, 11
Werkadres: Postcode en Plaats   7622ED 7622ED