Secretaris Bestuur Wendezoele

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Secretaris Bestuur Wendezoele
Taakomschrijving   Lid van het bestuur, verwerken van post , voorbereiden en notuleren van vergaderingen, archief en administratie bijhouden.
Doelgroep (indien specifiek)   Gezinnen met kinderen
Activiteit   Co÷rdineren en Organiseren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   dinsdagochtend
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   10 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Geen
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt ingewerkt door de huidige secretaris.
Scholing   Middelbaar
Onkostenvergoeding   standaard niet in bijzondere gevallen.
Overige bijzonderheden   Zwaartepunt tijdens seizoen 1/5-1/10
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Museumboerderij Wendezoele
Werkadres: Organisatie   Museumboerderij de Wendezoele
Werkadres: Straat+Huisnr   Twickelerlaan 14
Werkadres: Postcode en Plaats   7495 VG Ambt Delden