Word jij blij van Muziek en Organiseren?

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Word jij blij van Muziek en Organiseren?
Taakomschrijving   Cultureel Podium Bornse Synagoge zoekt een vrijwilliger die wil deelnemen aan de werkgroep Muziek. De muziekgroep is een enthousiaste club van 4 mensen die verantwoordelijk is voor het organiseren van concerten en muziekactiviteiten. We zoeken iemand met een warm kloppend hart voor cultuur en een co÷peratieve en vriendelijke houding. Tot de taken behoren: * het mede samenstellen van het programma; we zijn bezig met het programma van 2021-2022 * contact maken met muzikanten * af en toe gastvrouw/gastheer zijn tijdens activiteiten van de muziekgroep * het voorbereiden van concerten: inkopen doen, tafels en stoelen opstellen, verwelkomen/verzorgen artiesten, deelnemerslijst samenstellen, * verslaglegging van de activiteiten, kas opmaken * af en toe aanwezig zijn bij activiteiten van de synagoge, zoals Monumentendag, cultuurmarkten, exposities.
Doelgroep (indien specifiek)   Volwassenen
Activiteit   Co÷rdineren en Organiseren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Je werkt samen met ervaren vrijwilligers
Scholing   nee
Onkostenvergoeding   nee
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Ennekerdijk 17
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 ED Borne