Duo-Fiets Borne verder ontwikkelen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Duo-Fiets Borne verder ontwikkelen
Taakomschrijving   We zoeken enthousiaste mensen die willen helpen om de Duo-Fiets in Borne een tot een groter succes te maken. Op 1 maart zal er een informatiebijeenkomst zijn (digitaal) verzorgd door Fietsmaatje.nl. We zoeken een team van vrijwilligers: van voorzitter, penningmeester tot PR, maar ook maatjes, technisch en ambassadeurs. Nieuwsgierig? Geef je op voor de infobijeenkomst op maandagavond 1 maart van 19.30 - 21.00 uur door een mail te sturen aan j.boevink@wijkracht.nl
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Co÷rdineren en Organiseren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Het start met een informatiebijeenkomst in Zoom. Vervolgens gezamenlijk verder ontwikkelen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Als we met Fietsmaatjes.nl 'in zee gaan' is er veel materiaal en ondersteuning om het hele project uit te rollen. zie www.fietsmaatjes.nl
Scholing   Ja; door fietsmaatjes.nl
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
Werkadres: Organisatie   Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
Werkadres: Straat+Huisnr   Marktstraat 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CP Borne