Maatjes ‘op maat’ voor mensen met een migratieachtergrond

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Maatjes ‘op maat’ voor mensen met een migratieachtergrond
Taakomschrijving   Vanuit Humanitas Twente is gekozen voor ondersteuning aan deelnemers met migratieachtergrond en statushouders vanaf 18 jaar die steun van derden kunnen gebruiken om het leven in Nederland menswaardig te maken en actief deel te nemen aan de samenleving. Kenmerken van de groep: -geen tot onvoldoende kennis van de Nederlandse taal wat leidt tot: sociale eenzaamheid en sociaal isolement -onbekend met culturele aspecten van de samenleving en het systeem - onbekend met sociale en maatschappelijke infrastructuur en de functionering daarvan. Kortom: de doelgroep van team Samen Actief heeft behoefte aan ondersteuning op meerdere leefgebieden. Wat ga je als vrijwilliger doen? De activiteiten zijn gericht op de bevordering van de deelname van deelnemers aan de samenleving en of verhogen van de kwaliteit van het leven. Tevens is het belangrijk dat zij beschikken over een persoonlijk contact/netwerk waaraan steun kan worden ontleend voor zekere mate van zelfredzaamheid. Hiervoor worden vrijwilligers ingezet. De vrijwilligers die ingezet worden, bieden door middel van wekelijkse huisbezoeken gedurende een periode van een jaar ondersteuning op meerdere leefgebieden.
Doelgroep (indien specifiek)   Nieuwkomers / Vluchtelingen
Activiteit   Aan anderen iets leren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg, Overdag, avonden, kan ook in de weekenden.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Woonachtig in Twente, minimaal 2 4 uren per week beschikbaar Deelname aan activiteiten, zoals de introductietraining en groepsavonden Geheimhouding van vertrouwelijke zaken / Integer en betrouwbaar Luisterend oor kunnen bieden / Motivatie / Enthousiasme / Open staan voor andere culturen
Inwerkmethode en begeleiding   Een basistraining en aanvraag VOG.
Scholing   basistraining -workshops-intervisies -themabijeenkomsten
Onkostenvergoeding   Kilometervergoeding en verzekering
Overige bijzonderheden   We verzorgen vrijwilligersfeestjes met nieuwjaar en een attentie
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Humanitas Twente
Werkadres: Organisatie   Humanitas Twente
Werkadres: Straat+Huisnr   Oudebornseweg 85
Werkadres: Postcode en Plaats   7556GW Hengelo