Tijdelijk vrijwillige jongerencoach

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Tijdelijk vrijwillige jongerencoach
Taakomschrijving   Humanitas Match Twente biedt vrijwillige coaching aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar, om ze een stevige basis mee te geven voor de toekomst op de gebieden persoonlijke ontwikkeling, school, werk en vrije tijd. Preventief ter voorkoming van bijvoorbeeld schooluitval, werkloosheid of hulpverlening. Wat ga je doen •Gedurende maximaal een jaar ben je coach voor een jongere die daar behoefte aan heeft (nieuwkomers, jonge ouders, dak/thuisloze jongere/ etc) •Je hebt een aanmoedigende rol en biedt een luisterend oor •Wekelijks kost het je een paar uur tijd •Samen onderneem je activiteiten en werk je aan concrete doelen •Samen maak je afspraken We bieden •Een basistraining •begeleiding tijdens het traject, intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten •De gelegenheid intensief betrokken te zijn bij de persoonlijke groei van de jongere •Een klein budget om de activiteiten te bekostigen •Een onkostenvergoeding en vrijwilligersverzekering We vragen •Een stabiele en sympathieke persoonlijkheid •Een open en initiatiefrijke houding •Wekelijks gemiddeld 1,5 tot 2 uur tijd •Een Verklaring Omtrent Gedrag •Deelname aan de basistraining, en de verdieping module. •Dat je openstaat voor begeleiding •Een leeftijd van 18 jaar of ouder Vrijwilliger worden of meer weten? T: 074-243773 Humanitas Twente | Oude Bornseweg 85, 7556GW Hengelo Interesse? Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek! www.humanitasmatch.nl
Doelgroep (indien specifiek)   Jongeren 12-18 jr
Activiteit   Sport & Spel-activiteiten
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   In overleg, na schooltijd, avonden, kan ook in de weekenden.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Je kunt je inleven in de belevingswereld van de jongere. Je hebt geen vooroordelen.
Inwerkmethode en begeleiding   Een basistraining en aanvraag VOG.
Scholing   basistraining -workshop puberbrein -intervisies -themabijeenkomsten
Onkostenvergoeding   Kilometervergoeding en verzekering
Overige bijzonderheden   We verzorgen vrijwilligersfeestjes met nieuwjaar en een zomerborrel.
Aantal gezochte vrijwilligers   continu, trajecten zijn maximaal een jaar.
Naam van de organisatie   Humanitas Twente
Werkadres: Organisatie   Humanitas Twente
Werkadres: Straat+Huisnr   Oudebornseweg 85
Werkadres: Postcode en Plaats   7556GW Hengelo