Huisbezoeker 'Senioren Op Eigen Kracht'

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Huisbezoeker 'Senioren Op Eigen Kracht'
Taakomschrijving   Je gaat op huisbezoek bij zelfstandig wonende senioren in de gemeente Borne. Je voert ontspannen en informeel een gesprek, met als leidraad de vragenlijst van Senioren op Eigen Kracht (SOEK) Je bent benieuwd hoe het senioren gaat, verstrekt informatie waarbij het uitgangspunt is dat de zelfredzaamheid en het eigen initiatief wordt behouden of vergroot. Bij gesignaleerde problemen verwijs je door naar de ouderenadviseur van WOB-Wijkracht.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Voorlichting
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Ongeveer 8 uur per maand en je bent aanwezig bij de 4 tot 5 informatiebijeenkomsten per jaar. Je kunt zelf de tijd indelen voor de huisbezoeken.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   In staat zijn een prettig gesprek te voeren waarbij de vragenlijst aanbod komt. Goed kunnen luisteren, beschikken over een invoelend vermogen, respect en betrokkenheid tonen en niet oordelend zijn. Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Je geeft je eigen grenzen aan.
Inwerkmethode en begeleiding   Begeleiding door de co÷rdinator van WOB-Wijkracht. Vier tot vijf keer per jaar een (informatie)bijeenkomst. Onkosten worden vergoed. Opname in vrijwilligersbestand van Wijkracht.
Scholing   Mogelijkheid tot een training voor nieuwe vrijwillige seniorenvoorlichters.
Onkostenvergoeding   Vergoeding van gemaakte kosten zoals telefoonkosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   10 tot 12 personen
Naam van de organisatie   Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
Werkadres: Organisatie   Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
Werkadres: Straat+Huisnr   Marktstraat 23 (Kulturhus)
Werkadres: Postcode en Plaats   7622CP Borne