Samen met oudere naar buiten

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Samen met oudere naar buiten
Taakomschrijving   Je bent behulpzaam bij iemand in Borne (meestal bij iemand op hogere leeftijd - 75/80+) die de wens heeft om buiten een ommetje te maken. Soms met de rollator een kleine wandeling, waarbij je een steuntje en vertrouwen biedt. Maar meestal zal de wandeling met rolstoel worden gemaakt. Uiteraard is gezelligheid en een praatje maken onderdeel van de activiteit.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Altijd in overleg met degene die de hulp vraagt en natuurlijk ook afhankelijk van het weer.
Begindatum   23-04-2019 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   09-09-2019 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   1,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Opname in vrijwilligersbeleid Wijkracht.
Inwerkmethode en begeleiding   Koppeling komt altijd tot stand via medewerker vanuit Wijkracht. Over en weer vinden wij het belangrijk dat er een 'klik' is en te ontdekken of je voor elkaar wat kunt betekenen.
Scholing   Het evt. vaardiger worden in het rijden met een rolstoel behoort tot de mogelijkheden.
Onkostenvergoeding   n.v.t.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
Werkadres: Organisatie   Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
Werkadres: Straat+Huisnr   Marktstraat 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CP Borne