Basgitarist begeleiden Shantykoor

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Basgitarist begeleiden Shantykoor
Taakomschrijving   Begeleiden van het Shantykoor Bornse Maten.
Doelgroep (indien specifiek)  
Activiteit   Muziek en zang
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Volgens een vastgesteld schema 3 woensdagavonden per maand voor de repetitie en bij begeleiding indien er op aanvraag ergens opgetreden moet worden. Dit is plusminus 10x per jaar. Deze optredens zijn meestal 's avonds of 's middags.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Ervaring in het begeleiden van een zangkoor.
Inwerkmethode en begeleiding   Kan in overleg met onze dirigent.
Scholing   Basgitaaropleiding
Onkostenvergoeding   Kleine vergoeding per keer.
Overige bijzonderheden   Koor bestaat uit plm. 50 zangers en wordt momenteel begeleid door 4 accordeonisten, 1 drummer en 1 gitarist.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Twents Shantykoor Bornse Maten
Werkadres: Organisatie   Voor de repetities: Kulturhus te Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Marktstraat 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CP Borne