Handige klusser voor ouderen en chronisch zieken

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Handige klusser voor ouderen en chronisch zieken
Taakomschrijving   Zelfstandig wonende ouderen en chronisch zieken met een smalle beurs voorthelpen met kleine klussen, reaparaties, onderhoudswerkzaamheden in en rondom het huis.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Klussen en Technisch werk
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Zelfstandig kunnen werken en in klein teamverband.
Inwerkmethode en begeleiding   Wij bieden: een gezellige groep mensen om mee samen te werken, opgenomen en ingeschreven worden als vrijwilliger bij WOB: dit betekent dat je verzekerd bent, deel kunt nemen aan diverse bijeenkomsten en uitgenodigd bent bij waarderingsactiviteiten.
Scholing  
Onkostenvergoeding   Hulpvrager betaalt de materialen en gemaakte kosten.
Overige bijzonderheden   Vrijwilligers maken zelf met hulpvrager afspraken rondom werkzaamheden en frequentie
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
Werkadres: Organisatie   Wijkracht Welzijn Ouderen Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Marktstraat 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CP Borne