Twee vrijwilligers voor de werkgroep Muziek van Cultureel Podium Bornse Synagoge

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Twee vrijwilligers voor de werkgroep Muziek van Cultureel Podium Bornse Synagoge
Taakomschrijving   Cultureel Podium Bornse Synagoge zoekt twee vrijwilligers die willen deelnemen aan de werkgroep Muziek. De muziekgroep is een enthousiaste club van 4 mensen die verantwoordelijk is voor het organiseren van concerten en muziekactiviteiten, passend binnen de doelstelling van Cultureel Podium Bornse Synagoge. We zoeken mensen met een warm kloppend hart voor cultuur en een co÷peratieve en vriendelijke houding. Tot de taken behoren: * af en toe gastvrouw/gastheer zijn tijdens activiteiten van de muziekgroep * het voorbereiden van concerten: inkopen doen, tafels en stoelen opstellen, verwelkomen/verzorgen artiesten, deelnemerslijst samenstellen, kleine contracten maken enz.* het mede samenstellen van het programma; het programma 2019-2020 ligt deels al vast, maar we zijn er nog mee bezig * verslaglegging van de activiteiten, kas opmaken * af en toe aanwezig zijn bij activiteiten van de synagoge, zoals Monumentendag, Cultuurmarkten, exposities.
Doelgroep (indien specifiek)   Volwassenen
Activiteit   Co÷rdineren en Organiseren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   U werkt samen met ervaren vrijwilligers
Scholing   nee
Onkostenvergoeding   nee
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr   Ennekerdijk 17
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 ED Borne