Vrijwilliger Slachtofferhulp

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger Slachtofferhulp
Taakomschrijving   Help een ander, word ook vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland! Het is onze taak slachtoffers na een misdrijf of een verkeersongeluk zo goed mogelijk te helpen de draad van het leven weer op te pakken. De meerderheid van deze mensen worden geholpen door een van onze 1.300 gedreven, deskundige en goed opgeleide vrijwilligers. Er melden zich ook slachtoffers uit de Gemeente Borne. Deze worden geholpen vanuit bureau Almelo. Voor bureau Almelo zijn wij op zoek naar een vrijwilliger voor het team Algemene Dienstverlening. Als vrijwilliger bij dit team verzorgt u het persoonlijke vervolgcontact met het slachtoffer. U ondersteunt slachtoffers bij het omgaan met de gevolgen van het misdrijf of verkeersongeluk. U doet dit door het aanbieden van praktische, juridische, en/of emotionele ondersteuning. De gesprekken kunnen bij het slachtoffer thuis plaatsvinden of op het lokale bureau in Almelo. U verleent praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of het schrijven van brieven. Zo nodig verwijst u door naar de huisarts of het maatschappelijk werk. Daarnaast informeert u de cliŽnt over de rechtsgang en de mogelijkheden tot het verhalen van schade. Ook bemiddelt u naar instanties zoals een letselschadeadvocaat of assisteert u bij het indienen van een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Tijdsinvestering Als vrijwilliger bij team Algemene dienstverlening bent u minimaal 8 uur per week beschikbaar. Omdat u ook afhankelijk bent van de agenda van het slachtoffer zullen de werktijden flexibel zijn. Naast contact met slachtoffers besteedt u tijd aan training, administratie en werkbegeleiding. Voor meer informatie: https://www.slachtofferhulp.nl/Werken-bij/
Doelgroep (indien specifiek)   Volwassenen
Activiteit   Hulpverlening (gezondheids)zorg
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Flexibel: naar eigen inzicht en in overleg met slachtoffers.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Tevens piketdienst; 1 ŗ 2 keer per jaar. Als vrijwilliger Algemene dienstverlening bent u inzetbaar bij crisissituaties en calamiteiten. U kunt elk moment opgeroepen worden om ondersteuning te bieden. In de praktijk komt dit per persoon 1-2x per jaar voor.
Inwerkmethode en begeleiding   Eerst heeft u een kennismakingsgesprek. Voordat u kunt starten met de werkzaamheden volgt u een instroomtraining (7x 1 dag per week). Tegelijkertijd doet u praktijkervaring op onder begeleiding van een ervaren collega.
Scholing   Instroomtraining en diverse verdiepingstrainingen.
Onkostenvergoeding   De gemaakte kosten worden vergoed.
Overige bijzonderheden   https://www.slachtofferhulp.nl/Werken-bij/
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Slachtofferhulp Nederland
Werkadres: Organisatie   Slachtofferhulp Almelo
Werkadres: Straat+Huisnr   Wierdensestraat, 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7607GE Almelo