Mantelzorger zoekt vrijwilliger

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Mantelzorger zoekt vrijwilliger
Taakomschrijving   Kent u ze, de ‘mantelzorgers’? 1 op de 4 inwoners van Nederland heeft te maken met mantelzorg. Mantelzorgers die er alles voor over hebben om hun zieke partner, gehandicapte zoon, dementerende vader of psychisch zieke dochter te verzorgen? Dag in dag uit, soms jaren achtereen. En dat valt lang niet altijd mee. Toch gaan mantelzorgers dikwijls tot het uiterste om de zorg maar vol te kunnen houden. Het Steunpunt Mantelzorg Borne zet vrijwilligers in om mantelzorgers te ontlasten. Vrijwilligers verblijven in de zorgsituatie enkele uurtjes bij de verzorgde, zodat de mantelzorger tijd heeft voor iets anders. PS de vrijwilliger verricht GEEN medische handelingen! We houden rekening met wat uw voorkeur is en hoeveel tijd u er aan kan besteden. alles in overleg want dat werkt het beste. Zo zoeken we een vrijwilliger voor een oudere mevrouw. Zij is mantelzorger maar zou het fijn vinden om af en toe er even uit te kunnen of gewoon gezelschap, als afwisseling van haar dagen. Wilt u zo’n vrijwilliger zijn, meldt u dan aan, u zult er geen spijt van krijgen.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Hulpverlening (gezondheids)zorg
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Kennismakingsgesprek, proefperiode, evaluatie. ondersteuning van de consulent
Scholing   Deskundigheidsbevordering voor de vrijwilliger.
Onkostenvergoeding   Reiskosten en een uurvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   doorlopend
Naam van de organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Marktstraat 23 Borne ( kulturhus )
Werkadres: Postcode en Plaats