Begeleiding dansochtend in het Dijkhuis

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Begeleiding dansochtend in het Dijkhuis
Taakomschrijving   Samen met een grote groep vrijwilligers begeleidt u de bezoekers van de dansochtend bij het dansen. De meeste bezoekers maken gebruik van een rollator of rolstoel. De activiteitenbegeleidster geeft uitleg over de danspassen.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Danslessen geven
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   De dansochtend wordt altijd op de eerste donderdagochtend van de maand aangeboden. De vrijwilligers helpen van 9.45 uur tot 12.00 uur. In de maanden augustus en september vervalt de dansochtend ivm de vakantie.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   U werkt samen met ruim 10 vrijwilligers en een activiteitenbegeleidster. Zij zorgen ervoor dat u goed wordt ingewerkt.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   't Dijkhuis (Trivium)
Werkadres: Organisatie   TMZ het Dijkhuis
Werkadres: Straat+Huisnr   't Dijkhuis 1
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CM Borne