Boek-aan-Huis-Dienst-medewerker

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Boek-aan-Huis-Dienst-medewerker
Taakomschrijving   Ongeveer eens per 3 weken boeken brengen bij mensen die niet meer zelfstandig naar de bibliotheek kunnen komen. Op dit moment zijn alle 'klanten' voorzien van een vrijwilliger, en wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Hulpverlening (gezondheids)zorg
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Een maal per drie weken een bezoek brengen
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Goede contactuele eigenschappen,
Inwerkmethode en begeleiding   Trudy Reef, medewerkster van de bibliotheek, zal u begeleiden en inwerken
Scholing   Niet echt noodzakelijk, affiniteit met lezen is wel handig
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Bibliotheek Borne
Werkadres: Organisatie   Bibliotheek Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Marktstraat 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7620 CP Borne