Fietstochten - uitzetten en begeleiden

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Fietstochten - uitzetten en begeleiden
Taakomschrijving   In samenspraak met collega- vrijwilligers volgens rooster uitzetten en begeleiden van maandelijkse fietstochten van april t/m oktober en in de zomer 2 maandelijks.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Co÷rdineren en Organiseren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   April t/m oktober: 2de woensdagmiddag van de maand (juni, juli en aug 2x per maand) + voorbereidingstijd.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   5 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Bekend met de omgeving van Borne; je houdt van fietsen en het contact met oudere plaatsgenoten; je wilt aanspreekpersoon zijn en samen met collega vrijwilligers een gezellige middag verzorgen; je hebt oog voor verkeersveiligheid; 2 tot 3 keer per jaar route uitzetten; in principe probeer je de woensdagmiddag aanwezig te zijn als begeleider.
Inwerkmethode en begeleiding   Wij bieden: een gezellige groep mensen om mee samen te werken, opgenomen en ingeschreven als vrijwilliger bij WOB: dit betekent dat je verzekerd bent, deel kunt nemen aan diverse bijeenkomsten en uitgenodigd bent bij waarderingsactiviteiten.
Scholing   Daar waar wenselijk of noodzakelijk
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1p. (aanvulling team)
Naam van de organisatie   Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
Werkadres: Organisatie   Welzijn Ouderen Borne - Wijkracht
Werkadres: Straat+Huisnr   Marktstraat 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7622CP Borne