Maatschappelijk Begeleider bij Vluchtelingenwerk

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Maatschappelijk Begeleider bij Vluchtelingenwerk
Taakomschrijving   Begeleiding van de nieuwe statushouder bij het vestigen in Borne. Informatie geven over de inburgering en (mee-)helpen met het participeren in onze samenleving.
Doelgroep (indien specifiek)   Nieuwkomers / Vluchtelingen
Activiteit   Informatie & Advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum   01-01-2017 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-06-2017 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Er wordt vrij veel digitaal gewerkt. Enige handigheid is dus wel een pre. We vragen sympathie en begrip voor onze doelgroep. Kennis van de sociale kaart van Borne is erg nuttig bij deze vacaturre
Inwerkmethode en begeleiding   De nieuwe vrijwilliger zal eerst meelopen met een ervaren vrijwilliger en na ca. 2 maanden kan hij/zij zelfstandig werken
Scholing   Vluchtelingenwerk Oost Nederland kent een uitgebreid scholingsprogramma
Onkostenvergoeding   Er is keuze uit een gewone onkostenvergoeding of een forfaitaire (dagdeel-) vergoeding. Alle dienstreizen en reizen voor scholing worden daarboven ook vergoed.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Vluchtelingenwerk Oost Nederland locatie Borne
Werkadres: Organisatie   Kulturhus Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Markstraat 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7622CP Borne