Uitstapjes met een meneer met een lichamelijke beperking

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Uitstapjes met een meneer met een lichamelijke beperking
Taakomschrijving   Meneer heeft door een CVA een halfzijdige verlamming opgelopen. Het is een gezellige man die graag vertelt over van alles en nog wat. Hij heeft brede interesses. Voor hem en zijn vrouw zou het fijn zijn dat hij er eens een keer op uit kan met een autoritje of een uitstapje. Als het klikt kan het heel gezellig worden . Het zal zeer gewaardeerd worden door het echtpaar.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg. hoeft niet wekelijks
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met ouderen. Meneer heeft een beetje hulp nodig maar kan dit zelf aangeven.
Inwerkmethode en begeleiding   Ondersteuning en begeleiding van de mantelzorgconsulent.
Scholing   Er is een scholingsaanbod bij het steunpunt
Onkostenvergoeding   Reiskosten worden betaald door de hulpvrager
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1 of 2
Naam van de organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Kulturhus, Markstraat 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CP Borne