Vrijwillig maatje Mediant

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwillig maatje Mediant
Taakomschrijving   Mediant GGZ zoekt voor haar Vriendendienst Hoor ‘ns enthousiaste vrijwilligers. Mensen die vanuit een positieve insteek een contact willen aangaan met onze deelnemers. Het gaat om het ondernemen van alledaagse bezigheden met als doel gezelligheid en afleiding: koffie drinken, fietsen, praten, winkelen, wandelen, een spel doen enz. Onze deelnemers zijn van alle leeftijden. Zij hebben langerdurende psychiatrische problemen en vaak een beperkt sociaal netwerk.
Doelgroep (indien specifiek)   Psychiatrische patiënten
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   U kunt initiatief nemen. U staat open voor een ander. U heeft regelmatig een paar uurtjes tijd. U begrijpt dat het aangaan en onderhouden van contact voor onze deelnemers niet altijd vanzelf gaat en bent bereid in het contact te investeren.
Inwerkmethode en begeleiding   De coördinator van de Vriendendienst zorgt voor een zorgvuldige koppeling van vrijwilliger en deelnemer. Er vinden vrijwilligersbijeenkomsten plaats waar ervaringen worden gedeeld en thema's kunnen worden besproken. De coördinator is beschikbaar voor individuele vragen van vrijwilligers.
Scholing  
Onkostenvergoeding   Reiskosten 0,36 per kilometer
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Mediant GGZ
Werkadres: Organisatie   Mediant GGZ
Werkadres: Straat+Huisnr   Broekheurnering 1050
Werkadres: Postcode en Plaats   7546TA Enschede