Secretaris bestuur Wereldwinkel Borne

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Secretaris bestuur Wereldwinkel Borne
Taakomschrijving   Binnen ons actieve en enthousiaste bestuur zoeken we een nieuw en betrokken bestuurslid dat de functie van Secretaris wil vervullen. Taken secretaris: - notuleren van bestuurs- en medewerkersvergaderingen (beide vinden ongeveer eens per zes weken plaats) - de afhandeling van het mailverkeer en (een deel van) de post; - opstellen van de agenda voor bestuur- en medewerkersvergadering; - bijhouden van de ledenadministratie.
Doelgroep (indien specifiek)  
Activiteit   Administratief/Kantoor
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met de Wereldwinkel, met eerlijke handel, en met ontwikkelingssamenwerking; Bereidheid om af en toe een winkeldienst te draaien vanwege de 'voeling' met de winkel.
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt ingewerkt door de huidige bestuursleden.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Wereldwinkel Borne
Werkadres: Organisatie   Wereldwinkel
Werkadres: Straat+Huisnr   Nieuwe Kerkstraat 27
Werkadres: Postcode en Plaats   7622LG Borne