Ambassadeur Natuurakker

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Ambassadeur Natuurakker
Taakomschrijving   Landschap Overijssel organiseert jaarlijks in het voor- en najaar enkele uitgiftedagen waarop zaai- en plantgoed uitgedeeld wordt aan particulieren uit de omgeving. Wij willen hiermee het -goed- aanleggen van natuurakkers en bloemenweides in Overijssel stimuleren. Een Ambassadeur Natuurakker ondersteunt bij de overdracht van kennis en vaardigheden en functioneert als lokaal aanspreekpunt voor vragen over natuurakkers en bloemenweides. Als aanspreekpunt kunt u een locatie bieden vanuit waar zaaigoed uitgeleverd kan worden aan deelnemers in de regio. En een locatie waar ook kleinschalige cursussen/workshops gegeven kunnen worden m.b.t. akkernatuur. Door met andere ambassadeurs een cursus te volgen wordt een netwerk gevormd, waarin ruimte is om kennis en ervaringen te delen. Het netwerk van ambassadeurs zorgt voor vergroten van kennis en vaardigheden in hun regio en dient als vraagbaak. Taken:  Beantwoorden van vragen over natuurakkers en bloemenweides uit de regio. Doorsturen van vragen als het antwoord nog niet bekend is.  Helpen bij organisatie uitgiftedagen; ontvangen van bezoekers op uitgiftedagen, cursussen en workshops  Faciliteren van uitgiftedagen, cursussen en workshops: koffie/thee, zaalruimte met zitgelegenheid, stroom, toiletvoorziening.
Doelgroep (indien specifiek)  
Activiteit   Aan anderen iets leren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   -Enige kennis van inrichting en onderhoud van o.a. natuurakkers en bloemenweides -Bereidheid tot kennisuitwisseling en netwerkvorming -Beschikbaar zijn voor: o Maximaal 2 dagdelen per jaar voor uitgifte van zaai- en plantgoed op eigen erf o Maximaal 2 dagen per jaar voor cursus of workshop op eigen locatie -Een klant- en servicegerichte instelling hebben en je vindt het leuk om kennis en vaardigheden over dit onderwerp over te dragen aan anderen -De werkzaamheden van Landschap Overijssel in algemene zin kennen. Een open houding hebben naar het publiek en graag willen vertellen over het werk van Landschap Overijssel en de natuur en landschap in eigen omgeving. -Bereid zijn scholing te volgen en aan bijeenkomsten deel te nemen die horen bij het uitoefenen van deze functie als vrijwillig medewerker.
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt ingewerkt.
Scholing   Aanbod interne scholing
Onkostenvergoeding   Reiskostenvergoeding van 0,28 per km op afspraak
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   10
Naam van de organisatie   Landschap Overijssel
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats