Groepsbegeleider bij Scouting

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Groepsbegeleider bij Scouting
Taakomschrijving   Functieprofiel: Je bent de begeleider van een aantal teams 'speltakleiding'. Als begeleider ben je goed op de hoogte wat er onder de vrijwilligers leeft en ben je alert op ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk. Je werkt samen met de andere groepsbegeleider(s) binnen de groep. Wat doet een groepsbegeleider? • Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen. • Regelmatig informeren bij de individuele vrijwilligers om te horen hoe het gaat. • Tenminste 4x per jaar een (volledige) opkomst mee maken van de speltakken waarvoor je verantwoordelijk bent. • Werving en begeleiding nieuwe vrijwilligers • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams. • Coördinatie van stagiaires en maatschappelijke stages door scholieren. • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen. • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden. • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur.
Doelgroep (indien specifiek)   Jongeren 12-18 jr
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   1 keer per maand een vast dagdeel (vrijdagavond, zaterdagochtend of zaterdagmiddag). Daarnaast nog een aantal uur op flexibele basis (ook deels zelf in te delen).
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Minimum leeftijd groepsbegeleider: 21 jaar. Ook zonder eerdere scoutingervaring is deze functie goed in te vullen.
Inwerkmethode en begeleiding   Je werkt samen met een andere groepsbegeleider die beschikt over een zeer ruime praktijkervaring en deze met je zal delen.
Scholing   In regionaal verband wordt er een training aangeboden voor groepsbegeleiders. Je wordt vanuit Scouting Twickel Borne gemotiveerd op aan deze training deel te nemen om zodoende je kennis te kunnen vergroten.
Onkostenvergoeding   direct gemaakte kosten worden vergoed
Overige bijzonderheden   gratis lidmaatschap van Scouting Nederland
Aantal gezochte vrijwilligers   1-2
Naam van de organisatie   Scouting Twickel Borne
Werkadres: Organisatie   Scouting Twickel Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Zonnig Spoor 2
Werkadres: Postcode en Plaats   7495VZ Ambt Delden