Een enthousiaste Scoutingleider M/V (vrijwillig)

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Een enthousiaste Scoutingleider M/V (vrijwillig)
Taakomschrijving   Functieprofiel: Je bent leid(st)er van een groep van 15 - 25 kinderen en organiseert hiervoor wekelijks Scoutingactiviteiten. Dit zijn activiteiten die zich kenmerken door samenspel en uitdaging met hierin een bijzondere plek voor buitenleven. Activiteiten binnen Scouting zijn veelzijdig en afwisselend. Leidinggeven binnen Scouting vindt plaats in teams van 2 ŕ 4 personen. Wat doet een leid(st)er? • Maakt, bereidt voor en evalueert – met de overige teamleden - wekelijkse programma’s voor de groep kinderen. • Voert deze programma’s uit • Maakt, bereidt voor en neemt deel – met de overige teamleden – aan weekendkamp(en) en/of het jaarlijkse zomerkamp • Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling • Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van trainingen. • Neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers. • Neemt deel met het team en de jeugdleden aan regionale of (inter-)nationale activiteiten. Wij bieden: • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren. • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers • Het opdoen van veel nieuwe contacten • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
Doelgroep (indien specifiek)   Kinderen 4-12 jr
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Afhankelijk van de leeftijdsgroep. Bevers (5-7 jr.): Zaterdag 10:00 - 12:00 Welpen (7-11 jr.): Zaterdag 10:00 - 12: 00 Scouts (11-15 jr.): Zaterdag 14:00 - 17:00 Explorers (15-18 jr.): Vrijdag 19:30 - 22:00 Daarbuiten is er nog 1 ŕ 2 keer per jaar een weekendkamp en het jaarlijkse zomerkamp.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   •Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. • Je bent minimaal 18 jaar of ouder. •Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen. • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
Inwerkmethode en begeleiding   Je draait mee in een al bestaand leidingteam. Ieder leidingteam heeft een teamleider die je zal begeleiden en helpen een zelf een goede leider te worden. Daarnaast wordt het leidingteam als geheel bijgestaan door de groepsbegeleider die het hele team van raad en adviezen zal voorzien.
Scholing   Er is een uitgebreid opleidingsplan voor nieuwe leiding beschikbaar. Samen met de praktijkbegeleider van onze scoutinggroep bepaal je over welke competenties je al beschikt en voor welke je nog een aanvullende training kunt volgen. De trainingen worden meerdere keren per jaar aangeboden in regionaal verband. Vanuit Scouting Twickel Borne wordt je actief gestimuleerd om al je competenties te behalen om op die manier een gekwalificeerd leider te worden.
Onkostenvergoeding   direct gemaakte kosten worden vergoed
Overige bijzonderheden   gratis lidmaatschap van Scouting Nederland, onkostenvergoeding voor de aanschaf van scoutfit kleding
Aantal gezochte vrijwilligers  
Naam van de organisatie   Scouting Twickel Borne
Werkadres: Organisatie   Scouting Twickel Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Zonnig Spoor 2
Werkadres: Postcode en Plaats   7495VZ Ambt Delden