Assisteren in de combinatieklas

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Assisteren in de combinatieklas
Taakomschrijving   Hand- en spandiensten verlenen in een combinatiegroep in de onderbouw, 4 t/m 6 jarigen, op de basisschool St. Aegidius te Hertme. De voorkeur gaat uit naar een morgen van 8.30 u tot 12.00 u
Doelgroep (indien specifiek)   Kinderen 4-12 jr
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   's morgens van 8.30 u tot 12.00 u en 's middags van 12.45 u tot 14.15 u. Bent u bereid 1 dagdeel te helpen, neemt u dan gerust contact met mij op.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Affiniteit met het onderwijs. VOG wordt gevraagd.
Inwerkmethode en begeleiding   Eerst kennismaking; dan proefperiode. Uiteraard krijgt u begeleiding en ondersteuning.
Scholing   N.v.t.
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Basisschool St. Aegidius
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats