Secretaris van Zonnebloem Borne

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Secretaris van Zonnebloem Borne
Taakomschrijving   - Notuleren van de bestuursvergaderingen en vrijwilligersvergaderingen. Dat zijn er zon 10 per jaar. - Contactpersoon voor nieuwe aanmeldingen en voor informatie vanuit de regio. - Zorg dragen voor individuele attenties voor vrijwilligers. - Optioneel: eenvoudig onderhoud van de afdelingswebsite.
Doelgroep (indien specifiek)   Gehandicapten
Activiteit   Administratief/Kantoor
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Zelf te bepalen
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Je wordt ingewerkt door het bestuur
Scholing   De zonnebloem beschikt over algemene en functiegerichte scholingen waar je gratis aan deel kunt nemen.
Onkostenvergoeding   Vergoeding gemaakte onkosten, indien afgesproken.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Zonnebloem Afdeling Borne
Werkadres: Organisatie   Zonnebloem, afd. Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Ringoven 38
Werkadres: Postcode en Plaats   7621 GN Borne