Fotograaf Tweedehandsbeurzen Kulturhus

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Fotograaf Tweedehandsbeurzen Kulturhus
Taakomschrijving   We zoeken iemand die bij iedere tweedehandsbeurs enkele mooie foto's wil maken van de opbouw van de beurs en tijdens de opening. Er zijn 4 beurzen per jaar. Zie http://www.kulturhusborne.nl/Organisaties/Tweedehandsbeurzen-Kulturhus
Doelgroep (indien specifiek)  
Activiteit   Creatieve/Kunstzinnige activiteiten
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Vier keer per jaar tijdens de Tweedehandsbeurzen. Zie voor de data: http://www.kulturhusborne.nl/Organisaties/Tweedehandsbeurzen-Kulturhus
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Leuk vinden om mooie foto's te maken. Bereid zijn om de foto's te mailen naar de werkgroep.
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt verwelkomd door de mensen van de werkgroep.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Werkgroep Tweedehandsbeurzen Kulturhus
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats