Mentor (belangenbehartiger)

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Mentor (belangenbehartiger)
Taakomschrijving   Een mentor is iemand die regelmatig langs gaat bij zijn cliënt, hem leert kennen en weet wat hij leuk vindt. Maar ook iemand die beslissingen kan nemen op het gebied van zorg en welbevinden (behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, dus niet over geldzaken), die cliënt zelf niet kan nemen omdat hij ze niet begrijpt en de gevolgen van zijn beslissingen niet kan overzien.
Doelgroep (indien specifiek)   Volwassenen
Activiteit   Hulpverlening (gezondheids)zorg
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   De tijd die het van de mentor vraagt is afhankelijk van de cliënt en zijn situatie. Maar gemiddeld vraagt het 2 á 3 uur per twee weken. De ene keer is een bezoekje voldoende en de volgende keer gaat u mee naar het ziekenhuis voor een behandeling en kost het een middag.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   een mentor is een vrijwilliger die… …goed kan communiceren …initiatiefrijk is …vaardig is in besluiten en handelen …goed kan samenwerken …onafhankelijk en integer is …grenzen kan stellen …het eigen gedrag kritisch kan bekijken …heeft een zorg gerelateerde MBO 4 opleiding
Inwerkmethode en begeleiding   Mentorschap Overijssel Gelderland zoekt doorlopend vrijwilligers die mentor willen worden. Deze vrijwilligers krijgen een basistraining zodat ze goed uitgerust hun taak kunnen doen. Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten met andere mentoren waar ingegaan wordt op vragen die er leven bij mentoren, waar verdieping in de materie wordt aangereikt. Ook is er altijd ondersteuning van één van de coördinatoren van de stichting. Het mentorschap is een taak die in de wet is vastgelegd.
Scholing   Basis Training, thematrainingen, mentoren bijeenkomsten.
Onkostenvergoeding   Voor mentoren is een beperkte vergoeding beschikbaar, vooral bedoeld voor gemaakte onkosten.
Overige bijzonderheden   Min. niveau mbo4
Aantal gezochte vrijwilligers   5-10
Naam van de organisatie   Mentorschap Overijssel Gelderland
Werkadres: Organisatie   Geen vast kantooradres
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats