Mentor (belangenbehartiger)

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Mentor (belangenbehartiger)
Taakomschrijving   Belangenbehartiging ten aanzien van de behandeling, verpleging, verzorging en/of begeleiding van de cliënt als ook het nemen van beslissingen hieromtrent. Er zijn mensen die door ziekte of beperking niet (volledig) in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren. Denk aan mensen met een verstandelijke en/of een psychische aandoening en dementerende ouderen. Voor deze mensen kan een mentor een belangrijke ondersteuning zijn. De mentor is een cruciale en waardevolle ondersteuner voor de cliënt en wordt formeel door de rechtbank benoemd.
Doelgroep (indien specifiek)  
Activiteit   Hulpverlening (gezondheids)zorg
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Gemiddeld 6-8 uur per maand.Door de week of in het weekend. Zelf in te plannen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   een mentor is een vrijwilliger die… …goed kan communiceren …initiatiefrijk is …vaardig is in besluiten en handelen …goed kan samenwerken …onafhankelijk en integer is …grenzen kan stellen …het eigen gedrag kritisch kan bekijken …heeft een zorg gerelateerde MBO 4 opleiding
Inwerkmethode en begeleiding   Je wordt door MOG opgeleid tot mentor. De coördinatoren zoeken een cliënt die bij je past en één van hen is aanwezig bij de kennismaking. De begeleiding bestaat uit individuele- en groepsgesprekken. 
Scholing   Basis Training, thematrainingen, mentoren bijeenkomsten.
Onkostenvergoeding   Voor mentoren is een beperkte vergoeding beschikbaar, vooral bedoeld voor gemaakte onkosten.
Overige bijzonderheden   Min. niveau mbo4
Aantal gezochte vrijwilligers   5-10
Naam van de organisatie   Mentorschap Overijssel Gelderland
Werkadres: Organisatie   Geen vast kantooradres
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats