Medewerker jongerencentrum

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Medewerker jongerencentrum
Taakomschrijving   De afdeling jongerenwerk van de Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Om de beroepskrachten te ontlasten is het jongerenwerk op zoek naar een enthousiaste beheerder, die op vrijwillige basis, de jongerenwerkers kan en wil ondersteunen. De beheerder is tijdens de openstellingen in het jongerencentrum aanwezig en houdt toezicht op het naleven van het reglement. Helpt bij het opzetten van recreatieve en educatieve activiteiten, met de in- en verkoop van consumpties en heeft tevens een signalerende functie naar de jongerenwerker. Kun jij je inleven in de belevingswereld van jongeren en heb je interesse om samen met ons actief mee te werken neem dan contact op met de co÷rdinator Marijke Adams via 074 2657200 of mail naar marijke.adams@kulturhusborne.nl
Doelgroep (indien specifiek)   Jongeren 12-18 jr
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Zie taakomschrijving
Inwerkmethode en begeleiding   Je werkt samen met het jongerenteam.
Scholing   Zie taakomschrijving
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Stichting Kulturhus de Bijenkof Borne
Werkadres: Organisatie   Kulturhus De Bijenkorf Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   Marktstraat 23
Werkadres: Postcode en Plaats   7622CP Borne