Ondersteuning 'Rollatordansen'

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Ondersteuning 'Rollatordansen'
Taakomschrijving   We zijn gestart met een bijzondere activiteit in 't Dijkhuis n.l. het rollatordansen. Bewegen op muziek is altijd een geliefde bezigheid voor de mensen en om speciaal de ouderen met een rollator ook in beweging te houden zijn er dansen ontwikkeld voor hen. De activiteitenbegeleidster begeleidt de bewoners hierbij en de vrijwilliger danst samen met de bewoner. U zult zien hoeveel plezier de ouderen hier aan beleven.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Danslessen geven
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   We zijn met twee verschillende groepen gestart. Een groep die 1x in de maand op 1e dinsdagmiddag van de maand aan rollatordansen doet. En de andere groep (dementerende ouderen) die 1x in de maand op de donderdagmorgen gaat rollatordansen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Bent u gek op muziek en vind u het een uitdaging om danspasjes te leren dan zal deze uitdaging goed bij u passen.
Inwerkmethode en begeleiding   U werkt samen met een grote groep vrijwilligers en een activiteitenbegeleider. U ondersteunt de bewoner met het dansen. De activiteitenbegeleider zorgt ervoor dat alle vrijwilligers worden ingewerkt.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   8
Naam van de organisatie   't Dijkhuis (Trivium)
Werkadres: Organisatie   TMZ 't Dijkhuis
Werkadres: Straat+Huisnr   't Dijkhuis 1
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CM Borne