Ondersteunen bij gymactiviteit verpleeghuis TMZ 't Dijkhuis

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Ondersteunen bij gymactiviteit verpleeghuis TMZ 't Dijkhuis
Taakomschrijving   Wij zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger/vrijwilligster die samen met de activiteitenbegeleidster de gymactiviteit op de maandagmiddag wil aanbieden en ondersteunen. Dit houdt in dat u samen met het personeel de attributen voor de gym klaarzet, bewoners ophaalt, zorgt voor de koffie en vooral veel gezelligheid meebrengt!
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Aan anderen iets leren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Elke maandagmiddag van 13.30 uur - 16.00 uur
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   U werkt samen met een activiteitenbegeleidster. Zij zal ervoor zorgen dat u alle informatie en aansturing krijgt om deze activiteit zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   't Dijkhuis (Trivium)
Werkadres: Organisatie   TMZ 't Dijkhuis
Werkadres: Straat+Huisnr   't Dijkhuis 1
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CM Borne