Gezelschap voor vrouw van 48 jaar

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Gezelschap voor vrouw van 48 jaar
Taakomschrijving   Mevrouw moet binnenkort een rugoperatie ondergaan en zal lange tijd aan huis gekluisterd zijn. Ze woont in het buitengebied van Borne/Saasveld. we zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilligster van haar leeftijd die haar af en toe een leuke ochtend of middag kan bezorgen. Na herstel is er dan een mogelijkheid voor korte uitstapjes. Hou je ook van gezelligheid en een praatje, bel dan, dan gaan we kijken of er een klik is!!!
Doelgroep (indien specifiek)   Gehandicapten
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Tekenen vrijwillgerscontract
Inwerkmethode en begeleiding   Mantelzorgconsulent geeft begeleiding en ondersteuning
Scholing   Naar behoefte
Onkostenvergoeding   Reiskostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1 a 2 dan kan het verdeeld worden
Naam van de organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   markstraat 23 Kulturhus
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CP Borne