Collectanten Nierstichting

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Collectanten Nierstichting
Taakomschrijving   Jaarlijks in de derde week van september collecteren. Hier ben je 2 Ó 3 uurtjes mee bezig.
Doelgroep (indien specifiek)   Volwassenen
Activiteit   Collecteren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   2 Ó 3 uur naar keuze in de derde week van september, bij voorkeur in de vooravond.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   0.2 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   We hebben met name voor de wijk Bornsche Maten en Stroom Esch collectanten nodig.
Inwerkmethode en begeleiding   Je krijgt begeleiding van de wijkco÷rdinator en zo nodig van de collecteco÷rdinator
Scholing   nvt
Onkostenvergoeding   nvt
Overige bijzonderheden   geen
Aantal gezochte vrijwilligers   10
Naam van de organisatie   Nierstichting
Werkadres: Organisatie   Nierstichting
Werkadres: Straat+Huisnr   Molenkampsweg 37
Werkadres: Postcode en Plaats   7622AP Borne