Gezinsondersteuning

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Gezinsondersteuning
Taakomschrijving   Een moeder helpen met de opvoeding van haar kinderen. Het gezin heeft een zoon en een dochter. Naast de professionele hulp zou het fijn zijn dat een vrouwelijke vrijwilliger (40+) de moeder op woensdagmiddag komt helpen, iemand die samen met de kinderen wil optrekken.
Doelgroep (indien specifiek)   Gehandicapten
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Op de woensdagmiddag, mag ook om de week
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Ervaring in opvoedingsondersteuning, affiniteit met kinderen.
Inwerkmethode en begeleiding   Door consulent. Drie maanden proeftijd.
Scholing   Zonodig vanuit de organisatie
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   markstraat 23 Kulturhus
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CP