Penningmeester Wijkorganisatie

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester Wijkorganisatie
Taakomschrijving   het beheren van de financien van een wijkorganisatie
Doelgroep (indien specifiek)  
Activiteit   Financieel en juridisch werk
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   wisselend
Begindatum   01-11-2012 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   10 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   door huidige oenningmeester
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   St. Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen
Werkadres: Organisatie   St. Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen
Werkadres: Straat+Huisnr   Clematishof 6
Werkadres: Postcode en Plaats   7621 CV Borne