Mentor (belangenbehartiger voor cliënten).

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Mentor (belangenbehartiger voor cliënten).
Taakomschrijving   Veel mensen zijn niet - meer - goed in staat zijn om hun eigen beslissingen te nemen (bijvoorbeeld: mensen met dementie of een verstandelijke handicap). Als er geen familie is die zorg voor hen draagt kan een vrijwillige mentor van zeer grote betekenis zijn. Concreet houdt de functie van mentor in: belangenbehartiging ten aanzien van de behandeling, verpleging, verzorging en/of begeleiding van de cliŽnt als ook het nemen van beslissingen hieromtrent. De mentor is aldus een cruciale en waardevolle ondersteuner voor de cliŽnt en wordt formeel door de rechtbank benoemd.
Doelgroep (indien specifiek)  
Activiteit   Hulpverlening (gezondheids)zorg
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Zelf in te delen; alles in overleg.
Begindatum   13-12-2011 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   12-04-2020 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   8 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen
Inwerkmethode en begeleiding   Individuele begeleiding en groepsbijeenkomsten
Scholing   jaarlijkse training
Onkostenvergoeding   ja, hoogte afhankelijk van reisafstand
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Mentorschap Overijssel Gelderland
Werkadres: Organisatie   Postbus 30340
Werkadres: Straat+Huisnr   geen kantoor
Werkadres: Postcode en Plaats   6803AH Arnhem