Activiteiten met jonge vrouw met lichamelijke beperking

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Activiteiten met jonge vrouw met lichamelijke beperking
Taakomschrijving   Jonge vrouw van 38 is scootmobiel- en rolstoel afhankelijk. Ze wil heel graag ondersteuning voor uitstapjes en ziekenhuisbezoek. Haar rolstoel moet geduwd worden...
Doelgroep (indien specifiek)   Gehandicapten
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg, 2 maal per maand
Begindatum   19-05-2011 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-01-2020 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Graag een leeftijdsgenoot (dus rond de 38 jaar)
Inwerkmethode en begeleiding   Begeleiding van Steunpunt Informele Zorg
Scholing   Deskundigheidsbevordering en ontspanningsactiviteiten
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Organisatie   Steunpunt Informele Zorg Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   marktstraat 23 Kulturhus
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CP Borne