Activiteitenbegeleiding en gezelschap 1 maal per 2 weken

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Activiteitenbegeleiding en gezelschap 1 maal per 2 weken
Taakomschrijving   Gezelschap bieden bij chronisch zieken en ouderen om de mantelzorger even de gelegenheid te geven om iets voor zichzelf te doen. U wordt ingezet in de thuissituatie. het gaat vaak om gezelschap, een wandelingetje of een andere activiteit ondernemen.
Doelgroep (indien specifiek)   Ouderen
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Het fijn vinden om contact met mensen te hebben die in een zorgsituatie zitten
Inwerkmethode en begeleiding   Begeleiding door de consulent van Steunpunt Mantelzorg Borne
Scholing   Deskundigheidsbevordering, georganiseerd door steunpunt Mantelzorg Borne
Onkostenvergoeding   Reiskosten en een kleine vergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Organisatie   Steunpunt Mantelzorg Borne
Werkadres: Straat+Huisnr   markstraat 23 Kulturhus
Werkadres: Postcode en Plaats   7622 CP Borne