Vrijwilliger klussendienst Mediant

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger klussendienst Mediant
Taakomschrijving   Doelstelling: De deeltijd is een afdeling van Mediant waar cliŽnten naar toe gaan voor dagbehandeling. Vandaaruit wordt er door een activiteitentherapeut een activiteit (klussendienst) georganiseerd waarbij een groep cliŽnten samen met de activiteitentherapeut bij een cliŽnt thuis een klus gaat doen. Het doel is om cliŽnten met een klein budget te helpen bij klussen in-en om het huis. Werkzaamheden: Allerhande klussen die zonder specifieke kennis gedaan kunnen worden (schilderen, laminaat leggen, tuinieren etc). De vrijwilliger ondersteunt de activiteitentherapeut in het geheel.
Doelgroep (indien specifiek)   Psychiatrische patiŽnten
Activiteit   Klussen en Technisch werk
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Maandagmiddag en eventueel uitbreiding naar meerdere dagdelen.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   De vrijwilliger: ē Kan samenwerken en is bereid tot overleg ē Heeft geduld en houdt zich aan afspraken ē Heeft affiniteit met de doelgroep ē Is handig in het uitvoeren van klussen in en om het huis
Inwerkmethode en begeleiding   De werkbegeleiding van de vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon of een ander daartoe aangewezen persoon. Deze persoon is in principe eerste aanspreekpunt voor u als vrijwilliger. Zowel praktische als cliŽntgebonden zaken kunt u met de contactpersoon overleggen. Als u (onverwacht) verhinderd bent, zorg er dan voor dat de contactpersoon op de werkplek tijdig op de hoogte wordt gesteld. Het kan zijn dat de contactpersoon door bv. werktijden niet altijd bereikbaar is. U kunt dan contact opnemen met een door de contactpersoon genoemde afdeling of persoon. Er wordt gestart met een proefperiode van 2 maanden waarna een vrijwilligersovereenkomst wordt opgesteld.
Scholing   Wanneer de vrijwilliger behoefte heeft aan extra bijscholing kan hier een aanvraag voor worden gedaan bij de vrijwilligerscoordinator
Onkostenvergoeding   alle vrijwilligers hebben recht op een reiskostenvergoeding, ongeacht het vervoersmiddel. Deze reiskostenvergoeding bedraagt Ä 0,34 per kilometer. U kunt een reiskostenvergoeding ontvangen voor kilometers die u maakt van uw woning naar de werkplek.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Mediant GGZ
Werkadres: Organisatie   Mediant locatie de Opmaat
Werkadres: Straat+Huisnr   Laan van Driene 101
Werkadres: Postcode en Plaats   7552 en Hengelo