Vrijwilliger onderhoud moestuin Hengelo

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger onderhoud moestuin Hengelo
Taakomschrijving   Doelstelling: De afdeling ‘Wonen’ bestaat uit cliënten met psychiatrische problemen in de leeftijd van 25 tot 59 jaar. Bij de afdeling is een vruchtbare moestuin (met groente, fruit en kruiden) waarin samen met cliënten gewerkt en geoogst kan worden. Werkzaamheden: Het al bestaande moestuintje (15 m2) onderhouden. Uitbreiden van de moestuin. Clienten uitnodigen en betrekken bij werkzaamheden of oogsten.
Doelgroep (indien specifiek)   Psychiatrische patiënten
Activiteit   Buitenwerk & Natuur
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   De vrijwilliger: • Heeft kennis van en enthousiasme voor het onderhouden en uitbreiden van een moestuin • Heeft affiniteit met de doelgroep • Kan samenwerken en is bereid tot overleg • Heeft geduld en houdt zich aan afspraken
Inwerkmethode en begeleiding   De werkbegeleiding van de vrijwilliger is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon of een ander daartoe aangewezen persoon. Deze persoon is in principe eerste aanspreekpunt voor u als vrijwilliger. Zowel praktische als cliëntgebonden zaken kunt u met de contactpersoon overleggen. Als u (onverwacht) verhinderd bent, zorg er dan voor dat de contactpersoon op de werkplek tijdig op de hoogte wordt gesteld. Het kan zijn dat de contactpersoon door bv. werktijden niet altijd bereikbaar is. U kunt dan contact opnemen met een door de contactpersoon genoemde afdeling of persoon. Er wordt gesart met een proefperiode van 2 maanden waarna een vrijwilligersovereenkomst wordt opgsteld.
Scholing   Daar waar nodig kan de vrijwilliger een aanvraag doen bij de vrijwilligerscoordinator voor bijscholing.
Onkostenvergoeding   alle vrijwilligers hebben recht op een reiskostenvergoeding, ongeacht het vervoersmiddel. Deze reiskostenvergoeding bedraagt € 0,34 per kilometer. U kunt een reiskostenvergoeding ontvangen voor kilometers die u maakt van uw woning naar de werkplek.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Mediant GGZ
Werkadres: Organisatie   Mediant locatie de Opmaat
Werkadres: Straat+Huisnr   Laan van Driene 101
Werkadres: Postcode en Plaats   7552 en Hengelo