Flex-vrijwilliger Opmaat Hengelo

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Flex-vrijwilliger Opmaat Hengelo
Taakomschrijving   Doelstelling: De doelstelling is het aanbieden van recreatieve en ontspannende activiteiten aan cliŽnten van Mediant. Daarnaast ondersteuning bieden aan individuele cliŽnten die extern een afspraak hebben bij bijvoorbeeld de tandarts of het ziekenhuis. Werkzaamheden: De afdeling ĎWonení bestaat uit cliŽnten met psychiatrische problemen in de leeftijd van 25 tot 59 jaar. De vrijwilliger organiseert recreatieve en ontspannende activiteiten op- of buiten de afdeling. Te denken valt aan een spel doen, wandelen, fietsen, samen koffie drinken, een praatje maken of zwemmen. Tijdens de werkzaamheden op de afdeling vindt ondersteuning en begeleiding plaats door de aanwezige beroepskrachten. Daarnaast kan de vrijwilliger worden opgeroepen om met een cliŽnt mee te gaan tijdens een bezoek aan de tandarts, ziekenhuis etc.
Doelgroep (indien specifiek)   Psychiatrische patiŽnten
Activiteit   Activiteitenbegeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Werktijden in overleg.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Profielschets vrijwilliger: De vrijwilliger: ē Kan samenwerken en is bereid tot overleg ē Heeft geduld en houdt zich aan afspraken ē Heeft affiniteit met de doelgroep ē Is op afroep beschikbaar
Inwerkmethode en begeleiding   Werkbegeleiding: De werkbegeleiding van de vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon of een ander daartoe aangewezen persoon. Deze persoon is in principe eerste aanspreekpunt voor u als vrijwilliger. Zowel praktische als cliŽntgebonden zaken kunt u met de contactpersoon overleggen. Als u (onverwacht) verhinderd bent, zorg er dan voor dat de contactpersoon op de werkplek tijdig op de hoogte wordt gesteld. Het kan zijn dat de contactpersoon door bv. werktijden niet altijd bereikbaar is. U kunt dan contact opnemen met een door de contactpersoon genoemde afdeling of persoon. Mochten zich tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk incidenten voordoen (zowel binnen als buiten de locatie), bijvoorbeeld een ongeval, neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met de contactpersoon. er wordt gestart met een inwerkperiode van 2 maanden, waarna een vrijwilligersovereenkomst wordt opgesteld.
Scholing   Als er behofte is aan extra scholing kan er een aanvraag worden gedaan bij de vrijwilligerscoordinator
Onkostenvergoeding   Reiskostenvergoeding: alle vrijwilligers hebben recht op een reiskostenvergoeding, ongeacht het vervoersmiddel. Deze reiskostenvergoeding bedraagt Ä 0,34 per kilometer.
Overige bijzonderheden   De vrijwilliger kan worden gevraagd een client te vergezellen bij een bezoek aan de tandarts of ziekenhuis.
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Mediant GGZ
Werkadres: Organisatie   Mediant Loactie Opmaat
Werkadres: Straat+Huisnr   Laan van Driene 101
Werkadres: Postcode en Plaats   7546TA Hengelo