Bestuurslid Dieren Opvangcentrum

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuurslid Dieren Opvangcentrum
Taakomschrijving   Het bijwonen van de bestuursvergaderingen en de bijbehorende taken. (Het verzorgen van de PR, P&O en notuleren)
Doelgroep (indien specifiek)   Dieren
Activiteit   Bestuur/Managementactiviteiten
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Geen
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   3
Naam van de organisatie   Dierenopvangcentrum Hengelo
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats