Bestuurders Centraal

Bestuurders Centraal

Eind 2019 is door Bureau Vrijwilligerswerk Borne in samenwerking met BorneSport een draagvlak enquête uitgevoerd onder de Bornse verenigingen en stichtingen. Maar liefst 67 organisaties hebben de enquête ingevuld.

Hieruit komen interessante zaken naar voren:

  • Besturen vinden dat het goed gaat met betrekking tot financiën, sociale en fysieke veiligheid, de samenwerking binnen het bestuur en de kwaliteit van de activiteiten.
  • Maar liefst 87% van de besturen is bereid om hun ervaring en kennis te delen met andere verenigingen in een lokaal en regionaal netwerk van bestuurders.
  • Ze geven daarnaast ook aan dat ze graag van elkaar willen leren. Hulp wordt momenteel vooral intern gezocht bij de eigen leden en vrijwilligers en bij andere organisaties in de diverse overlegvormen. 

Op het gebied van vrijwilligersbeleid en personele invulling zijn er nog wel uitdagingen:

  • 56% van de vrijwilligersorganisaties geeft aan dat ze kampt met een vrijwilligerstekort.
  • Een risicofactor is dat relatief veel bestuurders actief zijn in meerdere vrijwilligersorganisaties.
  • Verjonging en fondsenwerving zijn daarnaast punten waarop besturen nog beter zouden kunnen scoren en waar ondersteuning gewenst is.

Download deze Infographic door op een van de plaatjes te klikken:

        

Doel van het onderzoek was om de ondersteuning van besturen te optimaliseren en te onderzoeken of zij bereid zijn hun kennis en ervaring met elkaar te delen in een lokaal en regionaal netwerk.
Als vervolg zal Borne aan de slag gaan om een lokaal netwerk op te zetten waarin zowel bestuurders als deskundigen uit bedrijfsleven, overheid of onderwijs betrokken zijn. Bureau Vrijwilligerswerk Borne vervult hierin een verbindende rol en zal deze werkwijze onder de titel 'BestuurdersCentraal' uitvoeren.

Binnenkort organiseren we een STARTBIJEENKOMST (al dan niet digitaal).
Wilt u hierbij zijn, klik dan op deze link, en laat uw gegevens achter. U ontvangt dan de uitnodiging voor de startbijeenkomst.

Het draagvlakonderzoek werd gemonitord door de Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) in samenwerking met lokale steunpunten vrijwilligerswerk in Zwolle, Borne, Hengelo, Hardenberg, Dalfsen, Haaksbergen en Hellendoorn/Nijverdal.
Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Overijssel.