Vrijwilligersplatform Borne

Vrijwilligersplatform Borne

In Borne bestaat het Vrijwilligersplatform Borne, een constructief samenwerkingsverband van Bornse stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken.

Ruim 29 organisaties die met vrijwilligers werken komen drie keer per jaar bij elkaar, in januari, april en november, steeds op de woensdagmorgen op een nader te bepalen locatie,
op uitnodiging van Bureau Vrijwilligerswerk Borne.

De groep van deelnemers bestaat uit vertegenwoordigers van Wijkverenigingen, Vluchtelingenwerk, Kerken, Buurtbus, Zorg- en Welzijnsorganisaties, Wereldwinkel, Bornse Evenementen, Kringloopbedrijf, Stichting Fairtrade en de contactpersoon Maatschappelijke Stage van het Twickel College Borne. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt het vrijwilligerswerk, de vrijwilligersvacaturebank en het vrijwilligersbeleid besproken, en worden tips uitgewisseld.
De deelnemers wisselen ook onderling veel informatie uit, en weten elkaar te vinden voor hulp, advies en nieuwe initiatieven. 

Het vrijwilligersplatform fungeert als klankbord voor de Gemeente en voor de coördinator van Bureau Vrijwilligerswerk Borne. 

Wilt u een keer aanschuiven om kennis te maken? Stuur dan even een berichtje naar m.welberg@wijkracht.nl

 U ontvangt dan de benodigde informatie en de agenda.