Vrijwilligersplatform Borne

Vrijwilligersplatform Borne

In Borne bestaat het Vrijwilligersplatform Borne, een constructief samenwerkingsverband van Bornse stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken.

Ruim 25 organisaties die met vrijwilligers werken komen drie keer per jaar bij elkaar, in januari, april en september, steeds op de woensdagmorgen in het Kulturhus
op uitnodiging van Bureau Vrijwilligerswerk Borne.

Data bijeenkomsten Vrijwilligersplatform in 2020:

  - 22 januari
  - 22 april
  - 23 september

Wilt u een keer aanschuiven om kennis te maken? Stuur dan even een berichtje naar bvb@kulturhusborne.nl 

De groep van deelnemers bestaat uit vertegenwoordigers van Wijkverenigingen, Vluchtelingenwerk, Kerken, Zorg- en Welzijnsorganisaties, Wereldwinkel, Bornse Evenementen, Kringloopbedrijf en de contactpersoon Maatschappelijke Stage van het Twickel College. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt het vrijwilligerswerk, de vrijwilligersvacaturebank en het vrijwilligersbeleid besproken, en worden tips uitgewisseld.
De deelnemers wisselen ook onderling veel informatie uit, en weten elkaar te vinden voor hulp en advies. 

Het vrijwilligersplatform fungeert als klankbord voor de Gemeente en voor de coördinator van Bureau Vrijwilligerswerk Borne. 

Wilt u een keer aanschuiven om kennis te maken? Stuur dan even een berichtje naar bvb@kulturhusborne.nl  U ontvangt dan de benodigde informatie en de agenda.