Informatie over vrijwilligerswerk

Als u vrijwilligerswerk gaat doen, houdt u dan rekening met de volgende zaken:

Vrijwilligerswerk en UWV

Indien u te maken heeft met het UWV, dan kunnen de regels voor het doen van vrijwilligerswerk iets strikter zijn. Via deze link vindt u alle actuele informatie.

Vrijwilligerswerk en Bijstandsuitkering

Een enkele vrijwilligersorganisatie geeft een kleine vergoeding voor uw vrijwilligerswerk. Mocht u een bijstandsuitkering ontvangen, kijk dan even op deze link om te voorkómen dat u onverhoopt problemen krijgt.


Test welk vrijwilligerswerk bij u past.
Vindt u het lastig om een goede keuze te maken als het gaat om vrijwilligerswerk? Dan is de Keuzetest Vrijwilligerswerk een handig hulpmiddel:
1. Wilt u snel bepalen wat voor type vrijwilliger u bent, kies dan voor de Mini Keuzetest Vrijwilligerswerk . Deze geeft u in een kleine 10 minuten een heel goed beeld van uzelf.
2. Heeft u tijd voor meer verdieping, kies dan voor de Grote keuzetest vrijwilligerswerkDeze zorgt voor een meer volledig en genuanceerd beeld.

Vrijwilligersplatform Borne
In Borne bestaat het Vrijwilligersplatform Borne, een constructief samenwerkingsverband van stichtingen en verenigingen. Ruim 30 organisaties die met vrijwilligers werken komen drie keer per jaar bij elkaar, steeds op de woensdagmorgen in het Kulturhus op uitnodiging van Bureau Vrijwilligerswerk Borne. De laatste bijeenkomst van 2018 is op 19 september geweest.
Hieronder vindt u de data van de bijeenkomsten in 2019.

Data bijeenkomsten Vrijwilligersplatform in 2019:

23 januari
17 april
18 september


De groep deelnemers bestaat uit vertegenwoordigers van Wijkverenigingen, Zorg- en Welzijnsorganisaties, Vluchtelingenwerk, Wereldwinkel, Bornse Evenementen, Kerken, Kringloopbedrijf en de contactpersoon Maatschappelijke Stage van het Twickel College.
Tijdens de bijeenkomsten wordt het vrijwilligerswerk, de vrijwilligersvacaturebank en het vrijwilligersbeleid besproken, en worden tips uitgewisseld. De deelnemers wisselen ook onderling veel informatie uit, en weten elkaar te vinden voor hulp en advies.

Het vrijwilligersplatform fungeert als klankbord voor de Gemeente en voor de coördinator van Bureau Vrijwilligerswerk Borne.

Wilt u een keer aanschuiven om kennis te maken? Stuur dan even een berichtje naar bvb@kulturhusborne.nl
U ontvangt dan de benodigde informatie en de agenda.