VOG

Wat is een VOG
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.
Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. U krijgt in een VOG als u GEEN strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Vergoeding VOG:
Elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt, kan de VOG vergoed krijgen.
Ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking kunnen een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis.
VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen vanaf 1 januari 2015 niet meer in aanmerking voor vergoeding.

Ga voor meer informatie naar deze pagina.

Per 1 november 2018 komt er een nieuwe regeling! Zie https://www.gratisvog.nl/voorwaarden