Wetten & regels

De WBTR 

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt alle verenigingen en stichtingen.
Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. 

Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen.
Echter, voor ALLE stichtingen en verenigingen is het goed om de statuten eens goed onder de loep te nemen. (Voor aanpassing statuten heb je overigens nog tot 1 juli 2026 de tijd).

Klik op deze link voor meer informatie.

 

Voor meer informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot vrijwilligerswerk klikt u op deze link: https://vrijwilligerswerk.nl/kennisdossier/wetten-regels

Voor vrijwilligerswerk tijdens een WW-uitkering:
https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/index.aspx

En de regels indien u een vrijwilligersvergoeding krijgt:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Bureau Vrijwilligerswerk Borne.