Verzekeringen

Werk kan risico's met zich mee brengen. Het maakt niet uit of het werk betaald of onbetaald wordt verricht. Ook een vrijwilliger kan tijdens het werk onbedoeld schade veroorzaken of een ongeluk krijgen. Zowel de vrijwilliger als de organisatie
waarvoor het werk wordt verricht, kan dan aansprakelijk worden gesteld. Het is dan ook van belang om zowel de vrijwilliger als de (vrijwilligers-)organisatie goed te verzekeren.

De Vrijwilligersverzekering van de Gemeente Borne:

De vrijwilligers in Borne kunnen niet meer tussen wal en schip vallen indien hun iets overkomt tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk! Ze zijn namelijk automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.
De Gemeente Borne heeft bij wijze van 'vangnet' een vrijwilligersverzekering afgesloten via de VNG bij Centraal Beheer.
Dit is een secundaire verzekering, waarop pas aanspraak kan worden gemaakt nadat een incident heeft plaatsgevonden en nadat gebleken is dat andere verzekeringen geen dekking bieden.

Wilt u de brochure bekijken, klik dan op Brochure Vrijwilligersverzekering Borne.
En voor de voorwaarden, kunt u klikken op Voorwaarden.

Vaak gestelde vragen:
-Kan mijn organisatie haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?
Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt. Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet 'in de kou komt te staan'. De VNG Vrijwilligerspolis is juist bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.

-Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?
U bent verzekerd tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk. (bijvoorbeeld tijdens het fluiten van een voetbalwedstrijd bij jeugd). Deelnemen als speler aan een voetbalwedstrijd is geen vrijwilligerswerk in de zin van de VNG Vrijwilligerspolis. Als u lid bent van een voetbalvereniging, bent niet per definitie ook vrijwilliger. U bent dus verzekerd als u daadwerkelijk vrijwilligerswerk verricht.