Nieuws

 

Minder vrijwilligers of juist meer vraag naar vrijwilligers? 

Mei 2019

Is er echt sprake van een tekort aan vrijwilligers in ons land?

Is de situatie wel echt zo problematisch? Nee, zegt hoogleraar Strategic Philantropy and Volunteering Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij vindt het te kort door de bocht om te zeggen dat er een tekort aan vrijwilligers is. "Het aantal vrijwilligers in Nederland loopt langzaam op, maar de tijd die ze aan vrijwilligerswerk besteden loopt tegelijkertijd iets terug", zegt hij.
"Er zijn zo'n zeven miljoen vrijwilligers in Nederland. Dat is bepaald geen tekort."

Volgens een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zette 48,5 procent van de Nederlanders boven de vijftien jaar zich in 2017 minstens één keer per jaar in als vrijwilliger.
Het lijkt er dus vooral op dat er steeds meer vraag is naar vrijwilligers in plaats van dat het aanbod snel afneemt.

https://www.nu.nl/uit/5826855/enorme-vraag-naar-vrijwilligers-mensen-hebben-minder-tijd.html#coral_talk_wrapper

------------------------------------ 

Popup Vrijwilligerswinkel in april bij IJssalon Mistral  

Zie hier voor meer informatie!

-----------------------------------
14 december 2018
Vanaf 1 januari 2019 hebben WW-ers meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen zonder dat dit consequenties heeft voor de uitkering.

Sinds 1 januari 2015 bestaat de Regeling vrijwilligerswerk in de WW (hierna: de regeling). De regeling is in 2017 geëvalueerd en leerde dat mensen nu (deels) gekort kunnen worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een SBBI is een sociaal belang behartigende instelling.
Vanaf 1 januari 2019 kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Zo komen nu ook lokale buurtinitiatieven, zoals bijvoorbeeld buurtbusverenigingen en boodschappendiensten, zorgcentra, bibliotheken, vakbonden en hospices in aanmerking voor het doen van vrijwilligerswerk met behoud van een WW-uitkering, voor zover het om gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden gaat.
Het UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

Niet alle organisaties of instellingen waar vrijwilligerswerk wordt gedaan hebben of willen/ kunnen een ANBI of SBBI status aanvragen. Daardoor zouden mensen met een WW-uitkering geen vrijwilligerswerk kunnen doen bij andere organisaties zonder kans op (gedeeltelijke) korting op de WW. Met de uitbreiding van de regeling wordt dit probleem opgelost.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 december 2018
Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Rijksoverheid, 29 november 2018 en Officiële bekendmakingen Staatscourant 4 december 2018.