Nieuws

Inloopspreekuur 29 juli

Het Kulturhus biedt de mogelijkheid om om woensdag 29 juli weer voorzichtig op te starten met een inloopspreekuur tussen 13.30 en 15.30 uur. Op een zo veilig mogelijke manier.
Wél met aanmelding vooraf. U kunt dus NIET zomaar binnenlopen, zoals we gewend waren.

Indien u naar het inloopspreekuur wil komen, stuurt u dan uiterlijk maandag 27 juli een bericht met uw naam en telefoonnummer naar 
bvb@kulturhusborne.nl

 -------------------- 

Project 'Bestuurders Centraal'

Binnenkort gaan we in Borne aan de slag met het project Bestuurders Centraal, bedoeld om bestuurders van stichtingen en verenigingen te versterken.

Zie deze pagina voor meer informatie!

-----------------------

CORONA

Op dit moment kijken de bornenaren echt goed naar elkaar om. Er wordt veel hulp geboden en wij ontvangen nauwelijks signalen van mensen die erg onthand zijn.
We kunnen daarom een stapje verder gaan, en proberen de eenzaamheid van mensen wat te doorbreken door een GLIMLACHKAARTJE.

Zie https://glimlachkaartjes.nl/ voor wie concreet wil meedoen aan deze vrolijke actie.

-------------------------

Bijeenkomst Vrijwilligersplatform Borne april afgelast

De bijeenkomst van 22 april is afgelast. Vanwege het Corona-virus mogen er geen bijeenkomsten worden gehouden in het Kulturhus. 

---------------------------

CORONAHULP BORNE

Vele bornenaren die gezond zijn bieden hun hulp aan om de mensen die op dit moment in thuisisolatie zitten uit de brand te helpen. 
Bureau Vrijwilligerswerk Borne (BVB) kan helpen om vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen. Dit doen we door samen te werken met het lokale initiatief op FaceBook: https://www.facebook.com/groups/coronahulpborne/ waar mensen spontaan hun hulp aanbieden tijdens deze coronacrisis.
Denk aan boodschappen halen, medicijnen ophalen, de hond uitlaten.
Wij helpen ook mensen die niet op FaceBook zitten om via  https://www.facebook.com/groups/coronahulpborne/  hun aanbod, maar zeker ook hun hulpvraag onder de aandacht brengen van anderen die willen en kunnen helpen.
Niemand staat er alleen voor in Borne, Hertme en Zenderen!

---------------------------------------- 

Informatieavond Vrijwilligerswerk februari 2020

We hadden ruim 40 belangstellenden op donderdag 6 februari 2020, die aangaven veel wijzer te zijn geworden op de thema's: AANSPRAKELIJKHEID, SOCIAL MEDIA EN VRIJWILLIGERSMAGNEET.
BVB kan terugkijken op een geslaagde waarderingsactiviteit.

-------------------------------------

VrijwilligersBeurs Borne 15 november 2019

Zeer geslaagde VrijwilligersBeurs Borne met 26 deelnemende stichtingen en verenigingen en een kleine 100 bezoekers. 
De beurs was op het Twickelcollege Borne van 16.00 uur tot 17.30 uur.  
Zie deze pagina voor meer informatie.

----------------------------------- 

Popup Vrijwilligerswinkel in september bij Sindron in Zenderen
Op 7, 14 en 21 september 2019

De Popup Vrijwilligerswinkel heeft niet opgeleverd wat we voor ogen hadden. Het was een experiment. Conclusie is dat we het NIET gaan herhalen.

------------------------------------- 

Minder vrijwilligers? Of meer vraag naar vrijwilligers!

Mei 2019

Is er echt sprake van een tekort aan vrijwilligers in ons land?

Is de situatie wel echt zo problematisch? Nee, zegt hoogleraar Strategic Philantropy and Volunteering Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij vindt het te kort door de bocht om te zeggen dat er een tekort aan vrijwilligers is. "Het aantal vrijwilligers in Nederland loopt langzaam op, maar de tijd die ze aan vrijwilligerswerk besteden loopt tegelijkertijd iets terug", zegt hij.
"Er zijn zo'n zeven miljoen vrijwilligers in Nederland. Dat is bepaald geen tekort."

Volgens een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zette 48,5 procent van de Nederlanders boven de vijftien jaar zich in 2017 minstens één keer per jaar in als vrijwilliger.
Het lijkt er dus vooral op dat er steeds meer vraag is naar vrijwilligers in plaats van dat het aanbod snel afneemt.

https://www.nu.nl/uit/5826855/enorme-vraag-naar-vrijwilligers-mensen-hebben-minder-tijd.html#coral_talk_wrapper

------------------------------------ 

Popup Vrijwilligerswinkel in april bij IJssalon Mistral  

Zie hier voor meer informatie!

-----------------------------------
14 december 2018
Vanaf 1 januari 2019 hebben WW-ers meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen zonder dat dit consequenties heeft voor de uitkering.

Sinds 1 januari 2015 bestaat de Regeling vrijwilligerswerk in de WW (hierna: de regeling). De regeling is in 2017 geëvalueerd en leerde dat mensen nu (deels) gekort kunnen worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen bij organisaties zonder ANBI-of SBBI-status. Zelfs als die organisaties geen commerciële doeleinden hebben. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een SBBI is een sociaal belang behartigende instelling.
Vanaf 1 januari 2019 kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Zo komen nu ook lokale buurtinitiatieven, zoals bijvoorbeeld buurtbusverenigingen en boodschappendiensten, zorgcentra, bibliotheken, vakbonden en hospices in aanmerking voor het doen van vrijwilligerswerk met behoud van een WW-uitkering, voor zover het om gebruikelijk onbetaalde werkzaamheden gaat.
Het UWV blijft controleren of het vrijwilligerswerk geen betaald werk verdringt van de arbeidsmarkt. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, er mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie voor zijn geweest en er mag geen te hoge vergoeding tegenover staan.

Niet alle organisaties of instellingen waar vrijwilligerswerk wordt gedaan hebben of willen/ kunnen een ANBI of SBBI status aanvragen. Daardoor zouden mensen met een WW-uitkering geen vrijwilligerswerk kunnen doen bij andere organisaties zonder kans op (gedeeltelijke) korting op de WW. Met de uitbreiding van de regeling wordt dit probleem opgelost.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 december 2018
Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Rijksoverheid, 29 november 2018 en Officiële bekendmakingen Staatscourant 4 december 2018.