Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vrijwilligerswerkborne.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het gebruik van de informatie op de website op het internet en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen enkel geval zal de auteur aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op de website op het Internet. Aan de samenstelling en inhoud van deze internetsite wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Bureau Vrijwilligerswerk Borne geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Links naar internetsites van derden
Deze website kan mogelijk links naar internetsites bevatten die onder verantwoordelijkheid van derden vallen. Bureau Vrijwilligerswerk Borne is niet verantwoordelijk en zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites.

Privacyverklaring van Bureau Vrijwilligerswerk Borne
U kunt hier onze privacyverklaring downloaden en lezen.